środa, 30 marca 2011

Usługi dla edukacji

Wydawnictwa coraz odważniej odchodzą od modelu biznesowego opartego na sprzedaży produktu w kierunku usług. Są to na razie tylko próby, ale świadczą o nowym zjawisku, które pojawiło się w obszarze edukacji. W swojej znakomitej książce „Biznes od nowa” Tom Peters przedstawił drogę tej ewolucji i wyjaśnia, że kiedyś, gdy chciano upiec tort, gospodyni kupowała produkty i samodzielnie go przygotowywała. Mając do dyspozycji mąkę, masło, jajka sama piekła ciasto, ucierała krem i dekorowała wg własnego pomysłu. Później z pomocą przyszły półprodukty w postaci biszkoptowego spodu, gotowych mas kremowych i dekoracji. Dziś kupujemy gotowy tort w ulubionej cukierni. Inni idą nawet dalej, bo organizację przyjęcia urodzinowego zlecają wyspecjalizowanej firmie cateringowej. W tej sposób od zakupu pojedynczych produktów, poprzez zakup półproduktów przechodzi się do zakupu gotowej usługi.

Ten proces zaczynam od kilku lat obserwować na rynku wydawnictw. Uczeń kupował podręcznik, później dostarczano mu produkt w postaci multimedialnej płyty z dostępem do zasobów sieci. Dziś coraz więcej wydawnictw dostarcza usługi w postaci elektronicznych podręczników, interaktywnych plansz, multibooków, e-lekcji i zeszytów ćwiczeń, które pozwalają nauczycielom zminimalizować działania rutynowe i ograniczyć żmudne sprawdzanie zadań, testów i powtarzanie tych samych wykładów. Czynności te wykonują za nich specjalistyczne aplikacje. Szkoła wykupuje usługi nie tylko w zakresie e-podręczników. Coraz powszechniejsze są przecież e-dzienniki umożliwiające automatyczne przygotowanie i drukowanie świadectw, obliczanie frekwencji, przygotowywanie zestawień ocen dla rodziców. Na co przeznacza nauczyciel zaoszczędzony w ten sposób czas? Z pewnością sprawdzanie codziennie kilkadziesiąt zeszytów z zadaniami domowymi zmienia komfort pracy nauczyciela? Czy dyrektorzy i nauczyciele dostrzegają tę jakościową zmianę? Czy są w stanie wykorzystać potencjał, jaki kryją propozycje wydawnictwa i ich różnorodne usługi edukacyjne na rzecz indywidualizacji procesu kształcenia, koncentracji na przygotowywaniu do zewnętrznych egzaminów, wyrównywaniu szans, ale przede wszystkim rozwijaniu uczniowskich talentów i wychowaniu odpowiedzialnych, samodzielnych i przedsiębiorczych postaw?

środa, 23 marca 2011

Zadania Collegium Futurum

Trzy funkcje nowoczesnej szkoły realizowane w Collegium Futurum
stanowią podstawę w budowaniu programu oddziaływań wychowawczych

1. Szkoła miejscem zaspokajania potrzeb psychicznych uczniów (bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, przyjaźni i miłości), wokół tych potrzeb budowane są programy oddziaływań wychowawczych

2. Szkoła miejscem uczenia się ucznia (diagnoza strategii uczenia się, zapamiętywania, notowania i pracy samokształceniowej), zarządzanie potencjałem uczniów, koncentracja na sile, talencie i mocnych stronach uczniów

3. Szkoła miejscem rozwijania ośmiu kluczowych kompetencji (zalecanych przez Parlament Europejski) potrzebnych do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia


Zobacz mnie na GoldenLine

wtorek, 22 marca 2011

Czym jest Collegium Futurum

filozofia funkcjonowania szkoły opiera się na teorii i praktyce organizacji hipertekstowej, która zakłada funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanych systemowo i równoprawnych przestrzeniach: szkolnej, wirtualnej i publicznej (np.nowoczesne muzea, centra naukowo-technologiczne)

unikatowy program zakłada podejście problemowe do nauki wykorzystując w tym celu nowe metody pracy z zasobami sieci, interaktywnymi planszami i multimediami, program realizuje obowiązującą podstawę programową z rozszerzoną siatką godzin

twórczość, kreatywność i przedsiębiorczość są kluczem do sukcesu w przyszłości, uczniowie uczą się zarządzania własnym procesem uczenia poprzez działania wg profesjonalnych metodologii projektowych

użyteczność wiedzy w praktyce polega na tworzenie przez uczniów multimedialnych materiałów szkoleniowych, newsletterów, wideo- i podcastów

rozwój ośmiu kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski jest podstawą w przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w przyszłości i służy jako wytyczne do projektowania scenariuszy zajęć i WebQuestów zgodnych z obowiązującą podstawą programową

umiejętności wykorzystania własnego potencjału i odwołania się do silnych stron uczniów z pokolenia sieci realizowana jest podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i publicznych wystąpień

mobilność urządzeń i dostępność do interaktywnych i multimedialnych zasobów umożliwia każdemu uczniowi pracę poza standardową przestrzenią szkolną, uczniowie wykorzystują w tym celu komputery MacBook firmy Apple i platformę edukacyjną


Zobacz mnie na GoldenLine