czwartek, 30 czerwca 2016

Czego potrzebuje zmiana w edukacji?

Do jakiej wizji szkoły przybliża nas zapowiadana zmiana? Jak brzmi misja polskiej edukacji? Wizja ma nas zaangażować, a misja wyznaczyć kierunek, ułatwiając decyzje, gdy pytamy, czy o to nam właśnie chodziło.

środa, 29 czerwca 2016

Prawdziwa zmiana, czy jedynie iluzja nadziei?

Dziś pełna emocji dyskusja o szkole, jej reformie nadal nie dotyczy zasad, wedle których powstała, lecz efektów codziennej praktyki nauczycielskiej, polityki MEN i państwa. Warto wyzbyć się iluzji o tym, że szkoła się zmieni.  Oczekujemy bowiem niemożliwego.