środa, 27 stycznia 2016

10 zjawisk, które warto obserwować w szkolnej dydaktyce w roku 2016

Nowe modele dydaktyczne zmieniają dotychczasowe formy pracy. Coraz częściej obecne są w naszych klasach metody oparte na modelu WebQuest, Challenge Based Learning, Action Learning, Cooporative Inquiry i Growth Mindset. Nauczyciele coraz chętniej wykorzystują w swoim warsztacie filozoficzne dociekania według Matthew Lipmana, metodę Project Management Institut, czy model Canvas. a ostatnio również Design Thinking. Wszystkie łączą cechy charakteryzujące dydaktykę, którą niemiecki pedagog Horst Siebert określa mianem dydaktyki upowszechniania, wyznaczając tym samym cel transformacji dotychczasowego modelu edukacji. Możemy to wszystko zaobserwować już dziś w rozwiązaniach i koncepcjach szkół, które osiągnęły spektakularne sukcesy dydaktyczno-wychowawcze, realizując w ten sposób inspirujące misje oparte na wartościach.

niedziela, 3 stycznia 2016

Siła pytań!

Ważnym - o ile nie najważniejszym dziś edukacyjnym wyzwaniem, powinno być zdefiniowanie na nowo szkoły jako środowiska będącego autentycznym miejscem uczenia się uczniów. Uczenia - nie pouczania. Doświadczania, a nie odtwarzania. Przetwarzania i tworzenia, a nie reprodukowania wiedzy w transmisyjnym i archaicznym już modelu. Zmiana formy zajęć nie musi być trudna i może okazać się banalnie prosta. Prawdziwą dynamikę i skuteczność możemy osiągnąć tworząc przestrzeń dla nowej jakości pytań inspirujących uczniów do poszukiwań, spersonalizowanego uczenia, kreowania indywidualnych strategii i odpowiedzi w atmosferze współpracy, szacunku, zaangażowania i twórczej pracy.