czwartek, 25 lutego 2010

Nauczyciel przyszłości

Otrzymuję cały czas wiele pytań od uczestników cyklu konferencji organizowanych jesienią ubiegłego roku przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Dotyczą one prezentowanych przeze mnie metod pracy, które wykorzystują nie tylko nowoczesne technologie cyfrowej, ale również zasoby sieci. Jedną z nich obok WebQuestu, I-Search jest m.in. RAFTT.

Jak czytam na portalu Edunews.pl nazwa pochodzi od angielskich słów Role Audience Format Topic Technology (Rola, Odbiorcy, Format, Temat, Technologia). Według Smith i Throne, ta strategia pomaga w integrowaniu czytania ze zrozumieniem i pisania. Zadaniem jest w nim lektura dowolnego dzieła literackiego, a następnie zilustrowanie swoich przemyśleń. Dzięki temu uczniowie mogą udowodnić, że zrozumieli książkę.
Uczniowie muszą zilustrować swoje wnioski, ale zanim to zrobią muszą zdefiniować:
Swoją rolę, jako autora finalnego produktu (czy pozostaną sobą, czy wcielą się w jednego z bohaterów powieści).
Odbiorców dla których tworzą (czy będą to ich koledzy z klasy, czy ktoś inny).
Format lub nośnik który pokaże co mają do przekazania (może to być np. gra planszowa albo plakat).
Temat prezentacji.
Technologię, czyli jakie programy zostaną użyte do stworzenia finalnego produktu.

Więcej o nowoczesnym warsztacie pracy nauczyciela można przeczytać na stronie Portalu Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl
Warto tam zajrzeć!

Zobacz mnie na GoldenLine