sobota, 6 marca 2010

Edukacja dla przyszłości

Już 25 marca (czwartek) poprowadzę w Sopocie zajęcia dla dyrektorów i nauczycieli. Zatytułowałem je "Edukacja dla przyszłości - wyzwania dla dzisiejszej szkoły" Pierwotnie zapowiadałem je na piątek - 26 marca br. Przepraszam za tę zmianę.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą najbardziej aktualną wiedzę o stosowaniu nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnych w pracy z uczniem na rzecz tworzenia w szkole środowiska sprzyjającego kreatywności i innowacyjności. Jednocześnie nabędą kompetencje niezbędne do organizowania edukacji wspierającej i promującej uczenie się przez całe życie.

Podczas jednodniowego szkolenia przedstawię możliwość wykorzystania potencjału uczniów w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi w podniesienie skuteczności zajęć lekcyjnych. Przedstawię założenia i koncepcję Collegium Futurum.

W pięknej Villi Sentoza niedaleko sopockiego molo spotkam się z dyrektorami, którzy poszukują inspiracji do tworzenia nowej edukacji. Celem zajęć jest przede wszystkim uświadomienie znaczenia pokolenia technologii cyfrowych dla dzisiejszej edukacji i funkcjonowania w gospodarce informacyjnej. Zaprezentuję nowoczesne modele zarządzania projektami edukacyjnymi uczniów uwzględniających kreatywność i innowacyjność. Więcej szczegółów na stronie Collegium Futurum


Zobacz mnie na GoldenLine