niedziela, 30 września 2012

Niewykorzystana siła badań


Motywacją do jakiegokolwiek działania powinna być nasza pasja. Dla wielu brzmi naiwnie, ale przecież w ten sposób funkcjonuje tysiące ludzi. Są wśród nich nie tylko artyści, lekarze, programiści, projektanci, ale też nauczyciele, których spotykam podczas konferencji, warsztatów, a coraz więcej i częściej w sieci. To dzięki nim tworzone są wyjątkowe przedsięwzięcia, to oni nie czekając na wytyczne, realizują swoje marzenia. To z tego czerpią energię i siłę do pracy. W miniony weekend spotkałem się z kilkoma takimi pasjonatami - Katarzyna Blak, Marek Konieczniak, Sebastian Wasiołka, Marcin Polak, Lechosław Hojnacki. 

Okazją do rozmów było Sympozjum Człowiek - Media - Edukacja. To już jego 22. edycja. Jak co roku konferencji towarzyszy publikacja artykułów dotyczących mediów, nowoczesnych technologii, wyników badań naukowych, studiów przypadków i analiz. Całość udostępniona jest w sieci. W tym roku liczy ona 666 stron! Od początku to ważne wydarzenie naukowe odbywa się dzięki prof. Januszowi Morbitzerowi, który potrafi skupić wokół ważnej dla edukacji idei największe nazwiska i autorytety z różnych dziedzin nauki. Obok przedstawicieli ze świata nauki, w debacie uczestniczyli konsultanci i eksperci z ośrodków doskonalenia nauczycieli, publicyści i praktycy, a także liderzy systemowych projektów edukacyjnych. Wśród gości byli też urzędnicy MEN. Cieszyłbym się, gdyby chcieli  wykorzystać prezentowaną podczas Sympozjum wiedzę, doświadczenia i wyniki różnorodnych ewaluacji. W ten sposób można by uniknąć wielu błędów, ale przede wszystkim zaoszczędzić pieniądze z kolejnych badań i analiz. Wspominał o tym podczas debaty Marcin Polak. Dowiedziałem się, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizując komponent badawczy w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa Szkoła" przygotowuje pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych. W badaniu wezmą udział 24 szkoły, a z każdej po 6 nauczycieli.  Ale przecież my już dziś wiemy, gdzie tkwi problem we wdrożeniu nowych modeli edukacji. Liderzy prezentowanych projektów wskazywali na brak wsparcia nauczycieli w przygotowaniu ich do wykorzystania technologii. To brak umiejętności pracy z zasobami sieci, cyfrowymi podręcznikami. Nie ma jasnej koncepcji rozwijania modeli dydaktycznych łączących e-learning z tradycyjnymi zajęciami. Wiele cennej informacji mogą dostarczyć raporty z realizacji projektów systemów i tych w poszczególnych województwach. Posiadamy informacje i opinie od tysięcy nauczycieli i dziesiątek tysięcy uczniów w całej Polsce! Podczas Sympozjum prezentowane były wyniki ewaluacji z trzech dużych projektów. Wnioski były podobne, a ich wiarygodność gwarantowana jest przez zewnętrzne firmy, które realizowały badania. 

Brakuje jasnej wizji i koordynacji działań innowacyjnych mających miejsce w  wielu szkołach. Brakuje pomysłu na wykorzystanie potencjału nauczycieli, którzy od lat eksperymentują i wdrażają interesujące rozwiązania. Dlaczego więc nie chce wykorzystać się tej wiedzy przy opracowywaniu kolejnych strategii, standardów i rozwiązań systemowych? Dlaczego potencjału raportów, diagnoz i opinii nie uwzględniamy już teraz. Zamiast tego planujemy kolejne badania i próbujemy w przeróżnych działaniach PR przekonać już przekonanych.