niedziela, 30 czerwca 2019

Inspir@cje 2019

Czy jest dziś możliwy dialog o edukacji prowadzony w sposób przyjazny, mądry, refleksyjny, ale też z dystansem, a czasem z humorem - bez napięć, agresji, frustracji i manipulacji? Czy jest możliwa rozmowa bez patosu, konkretna, szczera, odważna i z poszanowaniem racji innych? Czy można dyskutować otwarcie i spokojnie o tym co najważniejsze dla państwa - o dobrej edukacji, jej funkcji i znaczeniu we współczesnym świecie, a jednocześnie mieć poczucie sprawstwa, być zmotywowanym do działania i gotowym do zarażania entuzjazmem oraz energią, wyzwalając w innych pozytywne emocje i ich najlepsze cechy charakteru?
Tak, to jest możliwe. W dodatku można rozmawiać z różnych perspektyw: praktyka, akademika, przedstawiciela organizacji pozarządowej, pracownika urzędu i administracji państwowej, ale też biznesu i mediów. Takim forum dla ważnych rozmów o edukacji wymagającej pilnych zmian, jest od kilkunastu lat konferencja INSPIRACJE - wyjątkowe miejsce spotkania osób, którzy czują, że codzienna praca w szkole może być fascynująca i sprawić, że towarzysząca rodzicom, uczniom i nauczycielom frustracja to efekt braku skutecznej, uświadomionej komunikacji i działania poza kręgiem własnego wpływu oraz reaktywnego podejścia bez świadomości konsekwencji kluczowych decyzji.

Mapa idei prezentowanych podczas INSPIRACJI 2019. Autor: Agata Baj

W Warszawie zakończyła się 12. edycja INSPIRACJI - dwudniowej swoistej rozmowy o edukacji. Jej wieloletnia tradycja zobowiązuje, ale też stawia kolejne wyzwania. Z jednej strony oczekiwania uczestników - coraz większe. Z drugiej tematyka - coraz trudniejsza. Marcin Polak - redaktor naczelny portalu Edunews.pl, od lat mierzy się z tym zadaniem wraz ze swoim zespołem w sposób brawurowy. Skupia wokół siebie nie tylko wyjątkowych pasjonatów, zaangażowanych nauczycieli, dyrektorów szkół, ale wszystkich zainteresowanych mądrą, dobrą i skuteczną edukacją. Tworzy przy tym wyjątkową markę na rynku edukacyjnym, która staje się istotną wartością. Mimo długiej już tradycji, liczba uczestników z każdym rokiem się zwiększa. To dowód, że formuła konferencji się nie wyczerpała. Jest ona nadal atrakcyjna, ważna merytorycznie, poznawczo oraz potrzebna nauczycielom. W przeciwnym razie nauczyciele nie traciliby pełnych dwóch dni wakacji na uczestniczenie w czymś, co nie daje wymiernych korzyści i możliwości osobistego rozwoju.

Sam kształt konferencji, jej koncept, przebieg i tematyka to know how Marcina Polaka, pomysłodawcy INSPIRACJI. Już sama ich formuła może stać się impulsem dla poszukujących skutecznych i jednocześnie mądrych, ważnych debat, służących rozwojowi edukacji. To atrakcyjna forma spotkania prawdziwych pasjonatów owładniętych myślą o dobrej edukacji. Formuła jest prosta - w kilkunastominutowych wystąpieniach opowiedzieć o ideach, działaniach, pomysłach, doświadczeniach, rozwiązaniach i osobistych refleksjach dotyczących doskonalenia warsztatu pracy wszystkich zainteresowanych szkołą jako miejscem autentycznego rozwoju, radości i budowania relacji służących uczeniu się i nauczaniu.

Nikt kto uczestniczył w tegorocznych INSPIRACJACH nie mógł być zawiedziony. Każdy, bez względu na pełnioną funkcję w systemie edukacji, ma poczucie sensu, nadając każdemu elementowi konferencji indywidualne znaczenie. Było nie tylko o systemowych rozwiązaniach realizowanych na poziomie całego województwa, ale też inicjowanych przez władze miast, czy szkoły i ich dyrektorów, aż wreszcie w pojedynczych klasach i przez indywidualnych nauczycieli. Prezentacje dotyczyły szeroko definiowanego środowiska edukacyjnego rozumianego jako organizacja czasu i miejsca zajęć, innowacyjnych scenariuszy, pomocy dydaktycznych, aplikacji, programów i form zajęć. Kolejnym obszarem było przedstawienie nowych wyzwań i związaną z transformacją funkcji i roli nauczycieli. Trzeci obszar prezentacji - jako efekt działań transformacji środowiska i redefinicji zadań nauczycieli, dotyczył zmiany sposobu funkcjonowania uczniów w szkolnych klasach i projektowaniu dla nich kreatywnych przestrzeni uczenia się, wykorzystując w tym celu sprawdzone modele do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Wiele prezentacji związanych było z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji kluczowych i próbą zdefiniowania tych dotyczących wyzwań przyszłości. Przedstawiono rozwiązania i sposoby angażowania uczniów wykorzystując ich potencjał w korzystaniu z mobilnych technologii i rozwijaniu pogłębionego uczenia, krytycznego myślenia, współpracy w realnym świecie z rzeczywistymi wyzwaniami. I to wystarczyło, aby uczestnicy uwierzyli i poczuli nie tylko sens pracy nad zmianami, ale potrzebę podjęcia i kontynuowania własnych działań. Zostali kolejny raz zainspirowani na kolejnych już INSPIRACJACH.

_________________________________________________________
To tylko ogólna refleksja, bo organizatorzy konferencji zadeklarowali, że wszystkie prezentacje będą szczegółowo omówione i w całości zamieszczone na portalu edunews.pl