środa, 31 sierpnia 2016

Gmina Lesznowola - innowacyjny projekt szkoły w Mysiadle

W nowoczesnej przestrzeni Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle zainaugurowano innowacyjny program wykorzystujący najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i doświadczenia nauczycieli w pracy metodami projektowymi wspieranymi cyfrową technologią. Uczniowie na lekcjach z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki, filozofii, a także zajęciach bibliotecznych rozpoczynają realizację programu według autorskich scenariuszy w nowych modelach dydaktycznych. Projekt został w maju został zaakceptowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty jako innowacja pedagogiczna i objęty opieką merytoryczną pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz zewnętrznych ekspertów.


Dotychczasowy model uczenia i nauczania w gimnazjum w Mysiadle przechodzi swoistą transformację związaną ze środowiskiem pracy ucznia i nauczyciela. Dostęp do cyfrowych pomocy, integracja międzyprzedmiotowa, praca projektowa wspierana mobilną technologią, zmieniają jednocześnie funkcję i rolę nauczyciela, który staje się bardziej mentorem i tutorem dla swoich uczniów, niż stojącym przy tablicy pasem transmisyjnym encyklopedycznej wiedzy. W ten sposób uczniowie pracują według własnego tempa pracy. Wykorzystując swój osobisty potencjał rozwijają wyobraźnię, innowacyjność i kreatywność. Dlaczego szkoła, która nie ma problemów z naborem, osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i wreszcie dysponuje jedną z nowocześniejszych baz dydaktycznych w Polsce, decyduje się na zmianę pracy? Chcemy - odpowiada Maria Jolanta Batycka - Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola, sprostać wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy i odpowiedzieć na potrzeby uczniów i rodziców, którzy poszukują szkoły, która przygotuje samodzielnych, odpowiedzialnych i świadomych swoich mocnych stron uczniów.

Przestrzeń do zajęć projektowych w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle

Po trzech latach projektowania, budowania strategii, przygotowań, pilotażu i regularnych szkoleń w szkole w Mysiadle klasa pierwsza gimnazjum rozpoczyna realizację program „Edukacja Nowej Generacji”. Od dwóch lat zajęcia w nowych modelach dydaktycznych realizowane były w gimnazjum w formie projektów raz w miesiącu. Rok temu do programu dołączyli uczniowie klas szóstych. W ten sposób przygotowujemy uczniów do pracy projektowej, która czeka ich w przyszłości - wyjaśnia dyrektor szkoły w Mysiadle, Monika Rutkowska.

Zajęcia projektowe w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle

Zaczęło się od zaprojektowania wielofunkcyjnego budynku, którego architektura miała sprzyjać realizacji innowacyjnych modeli dydaktycznych i ułatwić transformację w kierunku edukacji wykorzystującej najnowsze osiągnięcia w pedagogice i szkolnej dydaktyce - mówi Jacek Bulak - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli. To poszukiwanie sprawiło, że wybraliśmy się z dyrektorkami szkół w Mysiadle do ESSA Academy w Bolton pod Manchesterem - jednej z 200 najbardziej innowacyjnych placówek dydaktycznych na świecie. Szkoła mieści się w środowisku dużego bezrobocia i zagrożonego różnego rodzaju patologiami. Jeszcze kilka lat temu uczniowie szkoły w Bolton osiągali na testach zdawalność na poziomie 28 procent. Ale już po trzech latach wdrożenia innowacyjnego programu, wspieranego cyfrową technologią, osiągnięto 100 procentowy wynik. Doceniły do władze oświatowe Wielkiej Brytanii i sfinansowały budowę jednej z najbardziej nowoczesnych w kraju szkół, która w całości zaprojektowana została pod konkretną koncepcję dydaktyczną. Efektywność nauczania utrzymuje się dziś nadal w granicach 99-100 procent zdawalności - zaznacza dyrektor Bulak. W brytyjskiej szkole uczniowie otrzymali iPady, a na nich zainstalowano autorskie kursy wraz z licznymi aplikacjami edukacyjnymi dla poszczególnych przedmiotów, które umożliwiły uczniom indywidualną pracę projektową. To zainspirowało nas do zaprojektowania w nowoczesnej przestrzeni szkoły w Mysiadle równie nowoczesnej przestrzeni dydaktycznej, ze specjalnie dedykowanym Gminie Lesznowola kanałowi edukacyjnemu na platformie iTunes U z tysiącami bezpłatnych interaktywnych kursów z najlepszych uniwersytetów na świecie, w tym Harvardu, Oxfordu, Uniwersytetu Stanford i Massachusetts Institute of Technology  My również stworzyliśmy na tej platformie dedykowany specjalnie naszym uczniom kanał, na którym zamieszczane są kursy przygotowywane przez nauczycieli gimnazjum w Mysiadle - dodaje Jacek Bulak.

Zajęcia projektowe w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle

Przez trzy lata pod kierunkiem zewnętrznych ekspertów nauczyciele szkolili się i testowali innowacyjne podejście do uczenia się i nauczania - wyjaśnia dyrektor Rutkowska. Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców stała się podstawą przygotowania programu obejmującego regularne zajęcia z niemal wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w gimnazjum. Obserwujemy większe zaangażowanie uczniów, wzrosła umiejętność zarządzania własną pracą, a także rozwinęły się u uczniów kompetencje miękkie, takie jak praca w zespole, skuteczna komunikacja i budowanie efektywnych relacji w uczeniu i nauczaniu - podkreśla Monika Rutkowska.

Od września uczniowie pierwszej klasy gimnazjum będą pracowali według autorskich scenariuszy zajęć. Nauka realizowana jest w modelach projektowych polegających między innymi na pracy zespołowej, wyszukiwaniu informacji, przetwarzaniu oraz tworzeniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. A wszystko wspierane jest mobilną technologią. Szkolny koordynator projektu - Michał Doliński, nauczyciel fizyki i chemii w gimnazjum w Mysiadle, podkreśla, że od pół roku już nauczyciele pracują nad przygotowaniem szczegółowych scenariuszy zajęć dla pierwszej klasy. Sale lekcyjne zostały wyposażone w specjalne urządzenia pozwalające na bezprzewodową pracę z projektorem, tablicą i uczniowskimi iPadami. W naszej pracy - dodaje - wykorzystujemy metodę WebQuest, która zapewnia między innymi personalizację uczenia się i umożliwia pracę we własnym tempie. Uczniowie mają dostęp na swoich iPadach do scenariuszy z materiałami i przygotowanymi przez nauczycieli instrukcjami. Każde zajęcia - wyjaśnia nauczycielka języka polskiego, Joanna Berdel, odbywają się według ściśle określone struktury. Jest to wprowadzenie uczniów do głównego problemu, który mają uczniowie rozwiązać. Jego zakres obejmują treści obowiązujące w podstawie programowej. Kolejnym stałym elementem jest dyskusja wokół przedstawionego problemu. Wówczas podejmowana jest decyzja w celu wybrania strategii działania. Nauczyciel określa równocześnie typ zadania, które uczeń ma wykonać w postaci konkretnego produktu. Efektem pracy może być multimedialna książka, interaktywna prezentacja, infografika, esej, raport, czy film. Zadanie ma być przede wszystkim sposobem na praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą uczeń poznaje podczas zajęć. Aby pomóc im w samodzielnej realizacji zadania, nauczyciele przygotowali do każdego tematu instrukcję z sugestiami dydaktycznymi i dołączonymi na iPadzie bogatymi multimediami. Nauczyciel przekazując uczniom przewodnik do pracy własnej, ma gwarancję, że jego uczniowie otrzymują dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych i będą potrafili rozwiązać zdefiniowany w zadaniu problem. Tak zaprojektowana praca tworzy innowacyjne środowisko edukacyjne umożliwiające uczniom większe zaangażowanie, samodzielność oraz przejęcia pełnej odpowiedzialności za własne uczenie się i jednocześnie - to co niezwykle ważne - podkreśla Monika Rutkowska, wykorzystanie osobistych kompetencji i siły własnego talentu.

Praca projektowa w gimnazjum w Mysiadle i nauka poprzez działanie nie tylko rozwijają kreatywność, ale pozwalają uczniom lepiej zrozumieć i przygotować się w do przyszłych egzaminów. Zainicjowany trzy lata temu nowatorski model dydaktyczny w gimnazjum, to model organizacji inspirowany jej nowym typem określanym jako "turkusowa organizacja”. Charakteryzuje ją między innymi brak sztywnych hierarchii, elastyczność, samozarządzanie, współpraca, zespołowe działanie i odpowiedzialność za własną naukę, pracę oraz osobisty rozwój każdego z członków zespołu. Szkoła w Mysiadle dostrzega również znaczenie pracy wychowawczej, koncentrując się na budowaniu w uczniach postaw skutecznego działania opartego między innymi na takich cechach charakteru jak proaktywność, poczucie własnej wartości, czy spójność wewnętrzna. W ten sposób Gmina Lesznowola rozpoczyna erę edukacji nowego wymiaru, odwołującej się do innowacyjnego podejścia w uczeniu się i pracy nad osobistym rozwojem każdego ucznia.