środa, 31 lipca 2019

O wychowaniu raz jeszcze

Czy wychowanie w dzisiejszej szkole jest priorytetem? Od postaw uczniów, ich nawyków, cech charakteru, przekonań i osobistych wartości, zależy sposób, w jaki traktują swój rozwój. Ich motywacja, zaangażowanie, aspiracje, jasne cele - to przecież wynik oddziaływań wychowawczych zarówno domu jak i szkoły. Sformułowanie spójnej koncepcji i odwołanie się do konkretnej filozofii wychowania, jest kluczem do indywidualnych sukcesów uczniów i wyrazem wysokiej kultury organizacyjnej szkoły. To świadoma troska o jej wymierne efekty oraz jakość pracy wszystkich zaangażowanych w tworzenie skutecznej edukacji.

niedziela, 30 czerwca 2019

Inspir@cje 2019

Czy jest dziś możliwy dialog o edukacji prowadzony w sposób przyjazny, mądry, refleksyjny, ale też z dystansem, a czasem z humorem - bez napięć, agresji, frustracji i manipulacji? Czy jest możliwa rozmowa bez patosu, konkretna, szczera, odważna i z poszanowaniem racji innych? Czy można dyskutować otwarcie i spokojnie o tym co najważniejsze dla państwa - o dobrej edukacji, jej funkcji i znaczeniu we współczesnym świecie, a jednocześnie mieć poczucie sprawstwa, być zmotywowanym do działania i gotowym do zarażania entuzjazmem oraz energią, wyzwalając w innych pozytywne emocje i ich najlepsze cechy charakteru?

czwartek, 9 maja 2019

Elementy skutecznej strategii zmian

Szkola funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości - w świecie dynamicznego rozwoju technologii i jej wpływu na jakość naszego życia. Jest wszechobecna. Trudno zakwestionować jej kluczową rolę również w edukacji. Jasne określenie jej miejsca w szkolnej dydaktyce, to zadanie dla osób za nią odpowiedzialnych. Jednak sama dyskusja wokół szkoły powinna dotyczyć czegoś więcej - redefinicji jej trzech głównych obszarów.