środa, 31 maja 2017

Potęga marzeń

W jaki sposób szkoła pomaga uczniom w odkrywaniu marzeń i w rozwoju ich potencjału? Jakie doświadczenia organizują nauczyciele, aby przybliżyć uczniów do ich spełnienia? Czy szkoła w wystarczający sposób wspiera ich w tych działaniach i wykorzystuje indywidualne talenty oraz osobistą siłę? Dlaczego tylu rezygnuje ze swoich marzeń? Marzeń, a nie społecznych oczekiwań.

piątek, 26 maja 2017

Tajemnica szkoły w Podmoklach Małych

Poruszyła mnie historia Franciszka Sarnowskiego - niezwykłego pedagoga, skromnego, oddanego swojej pasji, patrona szkoły w Podmoklach Małych. Od jego śmierci minęło już ponad 77 lat, ale idea służby dla lokalnej społeczności nadal jest dziś kontynuowana. A to za sprawę Elżbiety Ryczek - dyrektorki szkoły, która jest nie tylko wierna myśli pedagogicznej patrona, ale rozwija ją w różnych formach, realizując wiele wartościowych projektów krajowych i międzynarodowych. Wystarczy spojrzeć na stronę internetową szkoły, aby przekonać się, w jaki sposób łączy się w niej tradycję oraz niezwykłą historię z nowoczesną myślą dydaktyczną.

niedziela, 30 kwietnia 2017

Wewnętrzny kompas

Silne i w pełni świadome wewnętrzne przekonanie o tym, co dobre, a co złe pomaga ludziom działać spójnie i dążyć do celu bez zbędnych strat emocjonalnych. To właśnie wewnętrzny kompas - wykształcony system naszych indywidualnych wartości, decyduje o osobistych wyborach i gwarantuje ludzkości przetrwanie. Taka postawa, to dojrzałe zrozumienie znaczenia siły odróżniania dobra od zła. Czy szkoła jest dziś miejscem takiej refleksji?