środa, 15 listopada 2017

Prawo do wyboru

Codziennie w naszych szkołach zabijamy w uczniach wolną wolę - możliwość dokonywania indywidualnych wyborów. Ale też nie rozwijamy wyobraźni, samoświadomości i sumienia - pozostałych dyspozycji człowieka, które decydują o jakości naszego życia. To edukacja zdominowana przez instrukcje, schematy, szablonowe działanie i szkolne rytuały. Sterujemy dziećmi, ich decyzjami odbierając prawa do wykorzystania własnego tempa pracy, osobistych potrzeb wynikających z siły potencjału i indywidualnego talentu. Wiem, to trudne. Wielu twierdzi nawet, że niemożliwe.

wtorek, 31 października 2017

Strategia wdrażania zmian

To nie technologia zmienia szkołę. To wiemy, choć nie wszyscy. Nie zmienią jej też atrakcyjne aplikacje, programy komputerowe, puste deklaracje o wyjątkowości szkoły, ani też wymyślne akcje promocyjno - marketingowe. Wpływu na to nie mają ani liczby tabletów w klasie, piękne pracownie komputerowe, czy tablice interaktywne. Szkołę zmieniają nauczyciele z jasną koncepcją pedagogiczną, spójną filozofią i programem oddziaływań wychowawczych. To właśnie systemowe, a nie incydentalne działania prowadzą do sukcesu.

sobota, 28 października 2017

iPad w edukacji - badania

Zwiedziłem wiele europejskich szkół. Byłem między innymi w Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Uczestniczyłem też w zajęciach w kilku szkołach w Kanadzie. Podczas takich wizyt skupiałem się głównie na odkrywaniu spójnych koncepcji dydaktycznych, które decydują o wyjątkowości każdej z nich. Kluczem okazywał się dyrektor z jasną i spójną wizją pedagogiczną. To on inicjował zmiany. Cechowała go charyzma, odwaga i konsekwencja w działaniu. Do tego silne poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne nastawienie do świata i spójność wewnętrzna.