piątek, 10 kwietnia 2009

Rusza szkoła przyszłości

Przygotowuję nowy projekt. Zaprosiłem do niego kilka firm z branży IT. Wspólnie tworzymy gimnazjum oparte na modelu kształcenia wykorzystującym wirtualny kampus szkolny z biblioteką, salami wykładowymi i kinowymi. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem sieci przez zespół nauczycieli i ekspertów z różnych dziedzin. Równolegle nauka odbywa się w szkole tradycyjnej. Nauczyciel w szkole wykorzystuje m.in. tablice interaktywne i zasoby Internetu oraz technologie mobilne. Dydaktyka oparta jest na działaniu projektowym zgodne z metodologią zarządzania projektami w biznesie (np. PRINCE2, PMBOK). Projekty zawierają treści obowiązujące w podstawie programowej. Produktami pracy uczniów są m.in. edukacyjne gry interaktywne przygotowane przez uczniów dla swoich młodszych kolegów. Ponadto w szkole obowiązują nowe przedmioty nauczania, np. filmy edukacyjne, e-video, design, grafika komputerowa, 3D, web-usablity, wizerunek w internecie (blogi, społeczności), gry edukacyjne, narzędzia mobilnej edukacji, praca przez internet (networking), marketing internetowy (pozycjonowanie, seo/sem), biznes w internecie (start-upy, pozyskiwanie środków, biznes plany)

Nauka w szkole przyszłości oparta jest na 4 filarach:
1. Wybrane zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym w nowej metodologii pracy wykorzystujące zasoby edukacyjne w sieci
2. Międzyoddziałowe zajęcia oparte na metodzie projektu
3. Wirtualny kampus z zajęciami eksperckimi on-line
4. Nowoczesna dydaktyka dla tradycyjnych i nowych przedmiotów: m.in. I-Search, WebQuest, RAFTT itp.

Obecnie w edukacji nastąpił moment, w którym próbujemy dostosować nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne do starego systemu edukacji ery przemysłowej. Nie pozwala to w pełni wykorzystać potencjału i możliwości narzędzi IT w szkole. Niedostosowanie modeli dydaktycznych z dynamicznie rozwijającą się technologią określane jest terminem „innowacja przełomowa”. Stąd potrzeba stworzenia nowego modelu szkoły ery postindustrialnej. Nad projektem pracuję wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin wiedzy, którzy w sieci tworzą założenia, modele, programy i scenariusze dla szkoły przyszłości. Zapraszam wszystkich, którzy dostrzegają konieczność zmian w systemie edukacji do naszego zespołu w współpracy.


Edukacja i Dialog - Czasopismo liderów edukacji

Zobacz mnie na GoldenLine