piątek, 26 lutego 2010

Rekrutacja do Collegium Futurum

W marcu rozpoczyna się rekrutacja do Collegium Futurum – pierwszych klas gimnazjum i liceum. Już we wrześniu 2010 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w tej nowoczesnej pod względem dydaktyki szkole. W starych murach zabytkowej budowy odbywać się będzie nowoczesna edukacja na miarę XXI wieku. Działa już strona internetowa. Jej celem jest przede wszystkim zaprezentowanie koncepcji Collegium Futurum i przekazanie informacji o sposobie rekrutacji, programie i zasadach organizacji zajęć. Na stronie uruchomiony został kanał TV z filmami o nowoczesnej edukacji, wykłady dla nauczycieli z konferencji online realizowanych wspólnie z miesięcznikiem Edukacja i Dialog i Wydawnictwem Szkolnym PWN. Blog ekspercki prowadzą nauczyciele i osoby promujące nowoczesne rozwiązania w edukacji i biznesie. Szkoła opiera swoją działalność na modelach funkcjonujących w nowoczesnych organizacjach. Jej celem jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w przyszłości i stworzenie środowiska uczenia się i możliwości indywidualizacji procesu edukacyjnego w klasie. Naturalnym elementem kształcenia jest przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów gimnazjalnych i matury. Egzamin nie stanowi celu samego w sobie, ale jest etapem przygotowującym do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Edukacja przyszłości powinna przede wszystkim koncentrować się na indywidualnych talentach uczniów i stworzenia warunków do ich odkrywania i rozwijania. W ten sposób uczniowie będą lepiej przygotowani do tego, co z punktu widzenia uczniów i rodziców jest ważne w dzisiejszej szkole – zdawania egzaminów. Jednak szkoła Collegium Futurum stawia sobie cel większy niż tylko pracę nad przygotowaniem uczniów do rozwiązywaniem testów egzaminacyjnych. Uczniowie chcą widzieć sens szkolnej edukacji, chcą wiedzieć, dlaczego muszą się uczyć, do czego przyda im się zdobywana wiedza i umiejętności. Realizacja projektów wg koncepcji Elizabeth Perrott pozwala na indywidualną pracę z uczniem w klasie. W Collegium Futurum wykorzystane zostaną również uproszczone biznesowe metodologie zarządzania projektem. Zapraszam na stronę CF21. Szkoła ma swoje konto na popularnych portalach społecznościowych.

Zobacz mnie na GoldenLine