sobota, 29 stycznia 2011

O deficytach i potencjale pokolenia sieci

Podczas ostatnich moich zajęć w Krakowie sformułowana została przez uczestników lista wyzwań, przed którymi staje dziś nie tylko nauczyciel, ale każdy zajmujący się systemem edukacji i jego projektowaniem. Wiele z nich to konkretne problemy i zadania, z którymi potrzebujemy zmierzyć się w dzisiejszej szkole. Obserwujemy wśród uczniów:

1. brak zaangażowania
2. postawy roszczeniowe
3. brak cierpliwości
4. niską etykę pracy
5. brak zainteresowań
6. kwestionowanie autorytetów
7. brak kultury uczenia się
8. brak kompetencji społecznych
9. deficyt uwagi
10. wszechobecną praktykę plagiatowania

Dodatkowo zachowania te są wzmacniane przez:
- archaiczny model edukacji
- nadmiar informacji
- łatwy i szybki dostęp do internetu
- dynamiczny rozwój technologii
- niedostateczny stopień wykorzystania technologii cyfrowej w szkolnej dydaktyce

Niektóre z nieakceptowanych przez nauczycieli zachowań przypisuje się generacji sieci.
Zdaniem prof. Tomasza Goban - Klas wielu naukowców, dziennikarzy i pedagogów przedstawia obecnie sceptyczny, negatywny, nawet cyniczny pogląd na pokolenie sieci. Oto 10 najczęstszych zarzutów:

- są głupsi, niż poprzednie pokolenie w ich wieku
- są uzależnionymi od Sieci ekranowcami, pozbawionymi umiejętności społecznych, i nie mają czasu - na sport lub zdrowe życie.
- nie mają poczucia wstydu
- ponieważ rodzice rozpieszczali ich, stracili orientację w świecie i obawiają się wyboru własnej drogi życiowej
- kradną - naruszają prawa własności intelektualnej, ściągają muzykę, piosenki, wymieniają wszystko, co mogą w serwisach peer-to-peer z braku poszanowania dla praw autorskich
- nękają internetowych użytkowników
- są nadpobudliwi
- nie mają etyki pracy i będę pracownikami
- jest to najnowszy przejaw narcystycznego „ja” pokolenia
- mają wszystko gdzieś

Zachowania te to m.in. wpływ technologii i mediów, które ukształtowały postawy dzisiejszych uczniów. Z jednej strony możemy mówić o deficycie w wielu obszarach ich zachowań i traktować jako najważniejsze wyzwanie w pracy wychowawczej. Z drugiej warto dostrzec potencjał, jaki posiada dziś generacja sieci i przygotować ją do funkcjonowania w czasach kryzysu. Przytaczane przez prof. Tamasza Goban - Klas badania przeprowadzone w ramach projektu socjologicznego „Digital youth Research” nie potwierdzają tych zarzutów. Kanadyjski badacz Internetu Don Tapscott w Cyfrowej dorosłości wymienia 8 cech pokolenia sieci:

1. wolność
2. dostosowanie do własnych potrzeb
3. baczna obserwacja
4. wiarygodność
5. współpraca
6. rozrywka
7. szybkie tempo
8. innowacyjność

Tapscott namawia, aby wykorzystać mocne strony kultury i wzorców zachowania pokolenia sieci w nauczaniu. Najlepiej poprzez rozwiązywanie problemów. W Polsce o potencjale dzisiejszych nastolatków piszą na łamach tygodnika Polityka m.in. Edwin Bendyk (Sieciaki) i Marzena Żylińska (Szkoła szkodzi na mózg). A w sieci promotorem nowoczesnej edukacji pokolenia Y jest portal Edunews.pl

Zobacz mnie na GoldenLine