środa, 23 marca 2011

Zadania Collegium Futurum

Trzy funkcje nowoczesnej szkoły realizowane w Collegium Futurum
stanowią podstawę w budowaniu programu oddziaływań wychowawczych

1. Szkoła miejscem zaspokajania potrzeb psychicznych uczniów (bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, przyjaźni i miłości), wokół tych potrzeb budowane są programy oddziaływań wychowawczych

2. Szkoła miejscem uczenia się ucznia (diagnoza strategii uczenia się, zapamiętywania, notowania i pracy samokształceniowej), zarządzanie potencjałem uczniów, koncentracja na sile, talencie i mocnych stronach uczniów

3. Szkoła miejscem rozwijania ośmiu kluczowych kompetencji (zalecanych przez Parlament Europejski) potrzebnych do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia


Zobacz mnie na GoldenLine