środa, 30 marca 2011

Usługi dla edukacji

Wydawnictwa coraz odważniej odchodzą od modelu biznesowego opartego na sprzedaży produktu w kierunku usług. Są to na razie tylko próby, ale świadczą o nowym zjawisku, które pojawiło się w obszarze edukacji. W swojej znakomitej książce „Biznes od nowa” Tom Peters przedstawił drogę tej ewolucji i wyjaśnia, że kiedyś, gdy chciano upiec tort, gospodyni kupowała produkty i samodzielnie go przygotowywała. Mając do dyspozycji mąkę, masło, jajka sama piekła ciasto, ucierała krem i dekorowała wg własnego pomysłu. Później z pomocą przyszły półprodukty w postaci biszkoptowego spodu, gotowych mas kremowych i dekoracji. Dziś kupujemy gotowy tort w ulubionej cukierni. Inni idą nawet dalej, bo organizację przyjęcia urodzinowego zlecają wyspecjalizowanej firmie cateringowej. W tej sposób od zakupu pojedynczych produktów, poprzez zakup półproduktów przechodzi się do zakupu gotowej usługi.

Ten proces zaczynam od kilku lat obserwować na rynku wydawnictw. Uczeń kupował podręcznik, później dostarczano mu produkt w postaci multimedialnej płyty z dostępem do zasobów sieci. Dziś coraz więcej wydawnictw dostarcza usługi w postaci elektronicznych podręczników, interaktywnych plansz, multibooków, e-lekcji i zeszytów ćwiczeń, które pozwalają nauczycielom zminimalizować działania rutynowe i ograniczyć żmudne sprawdzanie zadań, testów i powtarzanie tych samych wykładów. Czynności te wykonują za nich specjalistyczne aplikacje. Szkoła wykupuje usługi nie tylko w zakresie e-podręczników. Coraz powszechniejsze są przecież e-dzienniki umożliwiające automatyczne przygotowanie i drukowanie świadectw, obliczanie frekwencji, przygotowywanie zestawień ocen dla rodziców. Na co przeznacza nauczyciel zaoszczędzony w ten sposób czas? Z pewnością sprawdzanie codziennie kilkadziesiąt zeszytów z zadaniami domowymi zmienia komfort pracy nauczyciela? Czy dyrektorzy i nauczyciele dostrzegają tę jakościową zmianę? Czy są w stanie wykorzystać potencjał, jaki kryją propozycje wydawnictwa i ich różnorodne usługi edukacyjne na rzecz indywidualizacji procesu kształcenia, koncentracji na przygotowywaniu do zewnętrznych egzaminów, wyrównywaniu szans, ale przede wszystkim rozwijaniu uczniowskich talentów i wychowaniu odpowiedzialnych, samodzielnych i przedsiębiorczych postaw?