czwartek, 31 stycznia 2013

Pięć największych zaniedbań polskiej edukacji

Brakuje wizji i misji narodowej edukacji i dlatego nie ma nowego systemu kształcenie i doskonalenia nauczycieli, nie stworzono mechanizmów kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, nadal nie pracuje się nad modelem przejścia z masowej edukacji na bardziej spersonalizowaną, nie próbuje się reformować systemu egzaminowania koncetrując się jedynie na jego usprawnieniu.

To wizja ma nas zaangażować do działania. Misja wyznacza kierunek i weryfikuje nasze decyzje odpowiadając na pytanie, czy o to nam właśnie chodziło? Polska edukacja potrzebuje:
  1. wizji i misji,
  2. nowoczesnego systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  3. wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie kształcenia i rozwijania kluczowych kompetencji,
  4. zindywidualizowanego modelu uczenia się i nauczania,
  5. reformy systemu egzaminacyjnego.

To pilne zadania w globalnym świecie, w którym technologia informacyjna i cyfrowe narzędzia zmieniają nasze nawyki, zachowania i procesy społeczne. Potrzebujemy nowego modelu szkoły w postindustrialnej rzeczywistości.