wtorek, 20 maja 2008

Model fiński czy koreański?

Po III Kongresie Obywatelskim poświęconemu modernizacji Polski i obywatelskiemu dialogowi napisał do mnie redaktor i koordynator prac nad raportem dotyczącym edukacji. Miałem przyjemność być z zespole autorów tego dokumentu. W poście z 17 maja zatytułowanym Edukacja dla modernizacji i rozwoju >zamieściłem link do pełnej wersji tego dokumentu.

Dla mnie praca w tym zespole była bardzo ważnym doświadczeniem. Sposób, w jaki powstawał dokument to znak czasu. Spotkaliśmy się tylko dwa razy, cały proces odbywał się w sieci. Poznałem inne perspektywy patrzenia na edukację i najważniejszym było postawienie pytań, które mogą uruchomić debatę o polskiej szkole, m.in.: Jaki model powinien funkcjonować w Polsce fiński czy koreański? Czy Polska szkoła zabija postawy obywatelskie? Jakie są główne źródła rozwoju? Jakiej wiedzy potrzebuje polska gospodarka?

Oto komentarz dra Jana Fazlagicia o naszym dokumencie i przebiegu panelu:

Nasza książeczka wg. mnie wyróżnia się in plus na tle pozostałych 6
książeczek tematycznych, ponieważ jest napisana żywym - nie naukowym
językiem i jest treściowa. Niestety redaktor nie stanął na wysokości
zadania i widoczne są nieusunięte błędy redakcyjne.

Dokonałem podsumowania wypowiedzi na podstawie notatek
jakie sporządziłem. Nie było to zadanie proste, ponieważ niektórzy
paneliści relacjonowali rzeczywistość a uczestnicy bardziej oczekiwali
wniosków na przyszłość, rekomendacji itp. dlatego o wiele łatwiej było
podsumować wystąpienia Prof. Czapińskiego i Renaty Gut niż pozostałych
dwóch Panelistów.


Mnie również zabrakło w dyskusji wskazania rozwiązań i kierunków. W wystąpieniach dominował opis obecnego stanu. Wiele wątków, np. dotyczących kreatywności, czy też poczucia własnej wartości jest już obecnych w dyskusji o polskiej szkole. Jednak cały czas za mało o tym się mówi. Nauczyciele z niskim poczuciem wartości nie są w stanie przygotować i wychować obywateli otwartych, proaktywnych i odważnych. Szczęśliwych obywateli mogą wychowywać tylko szczęśliwi nauczyciele. To temat rzeka. Cieszę się, że Renata Gut miała podczas panelu specjalnie poświęcony temu problemowi czas. Jej wystąpienie bardzo dobrze zostało przyjęte przez uczestników panelu. Cieszę się, może to początek budowania w polskiej szkole poczucia własnej wartości zarówno u nauczycieli, jak i uczniów. Dla mnie ważnym wątkiem było wyraźne i głośne mówienie o „pokoleniu Y”, które wymaga zupełnie innego modelu edukacji. To jest prawdziwe wyzwanie dla naszej szkoły.

Zachęcam do lektury pełnej relacji z panelu.

Zobacz mnie na GoldenLine