sobota, 17 maja 2008

Pierwsze liceum on-line

W roku 2002 rozpocząłem pracę nad projektem szkoły on-line. Byłem jego pomysłodawcą i zarazem autorem programu. Wówczas zaczęły pojawiać się w Sieci pierwsze wirtualne sklepy, banki itp. Pomyślałem, że warto stworzyć również szkołę on-line. Przede wszystkich chciałem, aby była to szkoła dla osób, które nie posiadały matury, były aktywne zawodowo i z różnych powodów nie miały potrzeby uczestniczyć w regularnych zajęciach. Dla nich powstała szkoła, w której zajęcia odbywały się on-line, a raz na kwartał uczniowie spotkali się z szkole. Wówczas mieli okazję wyjaśnić wątpliwości, uzupełnić materiał, napisać pracę klasową i spotkać się ze swoimi nauczycielami. Szkoła ruszyła, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mediów, w tym internetowych. Zaczęli zapisywać się uczniowie nie tylko z Ursynowa, dla których pierwotnie była skierowana oferta, ale z całej Polski, a nawet z Anglii, Włoch, Niemiec. Udało się, szkoła działa, ale bez rozmachu. W przyczyn zawodowych wycofałem się z projektu po kilku miesiącach. Teraz w dobie rozwoju technologii Web 2.0 coraz częściej myślę o nowym pomyśle, który przyniósłby mi tyle satysfakcji i dostarczył nowych doświadczeń, co pierwsze liceum on-line.

Więcej o historii liceum

Zaproszenie na czat


Pełny zapisa czata