środa, 21 maja 2008

Profil kompetencyjny nauczyciela

W jednym z ubiegłorocznych numerów Edukacji i Dialogu zamieściłem tekst Jana Fazlagicia „Nauczyciel na rynku pracy. Skazani na … sukces?” Autor stworzył interesujący profil kompetencyjny nauczyciela, który może pomóc znaleźć sie na dzisiejszym rynku pracy i uwierzyć, że śmiało możemy konkurować z tymi, którzy z racji braku doświadczenia nie posiadają takich umiejętności. Nauczyciele, którzy nie staną przed decyzją zmiany miejsca pracy i zawodu, także mogą wzbogacić swoją samoświadomość na temat własnych kompetencji. Przyjrzyjmy się więc profilowi kompetencyjnemu dzisiejszych nauczycieli zaproponowanego przez Jana Fazlagicia:
Nauczyciele świetnie sobie radzą z komunikacją w grupie. Każdy nauczyciel musi posiąść pewność siebie i umiejętność przybrania stanowczej postawy wobec większej grupy osób. Nauczyciele dobrze radzą sobie z przekazywaniem informacji. Każdy dobry nauczyciel wie, jak ważna jest pełna informacja, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Nauczyciele są ludźmi kreatywnymi. Każdy nauczyciel może pochwalić się w swoim CV umiejętnością kreatywnego zarządzania pracą w grupie.
Nauczyciel, posiada wiele cech dobrego sprzedawcy. Uczniowie z reguły są sceptyczni wobec nowych nieznanych pomysłów wychowawcy. Dlatego każdy nauczyciel podświadomie wykształca w sobie umiejętności perswazji.
Nauczyciele to szkoleniowcy. Każdy nauczyciel, jest potencjalnie doskonałym kandydatem na pracownika działu szkoleń w każdej firmie.
Nauczyciele potrafią motywować ludzi. Jedną z fundamentalnych funkcji zarządzania jest „motywowanie”.
Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia „mini biura”. Współcześni nauczyciele to „menadżerowie projektów”. Zarządzanie projektami jest z kolei jedną z głównych metod funkcjonowania nowoczesnych, nie-zbiurokratyzowanych organizacji.
Nauczyciele muszą być adwokatami własnej pracy. Współpraca z rodzicami i dyrektorem szkoły wymaga od nich umiejętności „sprzedania siebie”. Dlatego każdy dobry nauczyciel wprost idealnie spełnia wymagania stawiane na rynku pracy specjalistom ds. Public Relations.
Nauczyciele potrafią zarządzać samodzielnie małymi przedsiębiorstwami. Zadania, jakie stoją przed nauczycielami szkole przypominają swoją specyfika prowadzenia małej firmy. Duch przedsiębiorczości jest żywy wśród polskich nauczycieli i nie stoi na przeszkodzie, aby ten duch wykorzystać w prowadzeni działalności gospodarczej, jeśli zaistnieją takie okoliczności.
Niektórzy nauczyciele posiadają cenne kompetencje profesjonalne np. z zakresu matematyki i informatyki. W wielu organizacjach, które walczą z zalewem informacji wracają do łask poloniści i bibliotekarze. Nie trzeba wspominać o filologach języków współczesnych, którzy są cennym „towarem” na rynku pracy w firmach prowadzących działalność importowo-eksportową.

Lista kompetencji jest dłuższa. Sami wiemy, co jest naszą silną stroną. Twórzmy więc swoją karierę zawodową nie na brakach i deficytach, ale na swoich talentach i mocnych stronach. To jest nasza siła, to dzięki temu możemy codziennie tworzyć nowe rzeczy i się rozwijać.

Zachęcam do lektury miesięcznika Edukacja i Dialog

Zobacz mnie na GoldenLine