wtorek, 27 maja 2008

Modele e-learning w CODN

Ponieważ w CODN trwa dyskusja nad modelem e-learningu, jaki powinien obowiązywać w doskonaleniu, postanowiłem zaprezentować dotychczasowe doświadczenia. Dążenie do jednej formy nie jest możliwe ze względu na cele, jakie chcemy osiągnąć w poszczególnych projektach. Raz będziemy chcieli stworzyć kompendium wiedzy wokół jednego tematu i wówczas wykorzystamy e-book lub kurs on-line. W szkoleniu, które wymaga certyfikacji konieczne będzie wykorzystanie monitoringu pracy uczestników i raportowania na platformie e-learningu. Jeżeli jednak zamierzamy podczas tradycyjnych zajęć odwoływać się do wspólnej wiedzy uczestników, to przed spotkaniem w sali szkoleniowej zaprosimy ich do przejścia szkolenia w sieci. Prezentuję w uproszczony sposób różne modele wykorzystania ICT w nauczaniu na odległość, które realizowane są w Laboratorium Edukacji Multimedialnej i innych pracowniach merytorycznych. Każdy z nich jest obecny w CODN i każdy ma swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników.

Model 1. NAUCZANIE WSPOMAGANE MATERIAŁAMI ELEKTRONICZNYMI
– tradycyjna edukacja, nauczyciel w klasie,
– materiały dystrybuowane na płytach CD, poprzez Internet lub w lokalnej sieci

Model 2. KURSY ON-LINE
– kursy bez nauczyciela, samouczki,
– kursy mogą być z lub bez elementów komunikacji.

Model 3. KLASYCZNY E-LEARNING
– nauczyciel – moderator w klasie wirtualnej,
– nauczanie z możliwościami komunikacji synchronicznej i asynchronicznej,
– za pomocą LMS-u (Learning Management System) prowadzony jest monitoring przebiegu szkolenia.

Model 4. BLENDED LEARNING
– nauczyciel - moderator,
– klasy wirtualne i spotkania w klasach rzeczywistych wspomagane nauczaniem elektronicznym,

Ostatnio mówi się o kształceniu hybrydowym, które jest połączeniem klasycznego spotkania nauczyciela i uczniów w klasie z dodatkowym wykorzystaniem materiałów elektronicznych, kursów on-line lub klasycznego e-learningu. Do tej pory ta forma nazywana była blended learning. W przypadku CODN typowym przykładem takiego szkolenia jest projekt Ekspert Być może nazwa hybrydowe nauczanie wynika z troski o czystość języka i oznacza to samo co blended learning. Chociaż i tak w tej dziedzinie nie można już uniknąć zwrotów angielskich. Może stanie się tak, że forma hybrydowe nauczanie będzie posiadała swój charakterystyczny wyróżnik, który pozwoli na stworzeniu nowego modelu wykorzystującego technologię ICT.
Dzięki rozwojowi w CODN kształcenia na odległość mamy możliwość w krótkim czasie dotrzeć do nauczycieli w całej Polsce. Jeżeli doskonalenie ma być odpowiedzią na problemy i potrzeby nauczycieli, to jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania niemal na żądanie.
Zwrotem w rozwoju e-learningu w doskonaleniu nauczycieli może być rozwój platformy edukacyjnej Scholaris. Integracja portali edukacyjnych i zasobów w Internecie, a także wykorzystanie technologii Web 2.0, może całkowicie odmienić rozwiązania e-learning w CODN.

Zobacz mnie na GoldenLine